הנחיות מוקלטות למדיטציות שונות

מדיטציות ותרגולים מונחים:

תרגול של 15 דקות מדיטציית תשומת לב לנשימה – להאזנה נא ללחוץ כאן.

תרגול מטא (התכוונות אוהבת) – להאזנה נא ללחוץ כאן.

הנחיות למדיטציה בשכיבה 45 דקות – להאזנה לחצו כאן.

מדיטציית ויפאסנה בנושא שמחהלחצו כאן.

מדיטציה 'מעבר למותנה' – לחצו כאן.

מדיטציית מטא (אהבה חברית) בשכיבה לחצו כאן.

מדיטציית מטא, חמלה וקבלה – 30 דקות – לחצו כאן.

הנחיות מדיטציה בנושא סליחה – לחצו כאן.

הנחיות למדיטציה – מודעות – לחצו כאן.  (בהתחלה הסאונד לא טוב, אחרי דקה הוא משתפר),

הנחיות למדיטציה על רגשות – לחצו כאן.