הנחיות מוקלטות למדיטציות שונות

מדיטציות ותרגולים מונחים:

תרגול של 15 דקות מדיטציית תשומת לב לנשימה – להאזנה נא ללחוץ כאן.

מדיטציה בשכיבה של 30 דקות – להאזנה נא ללחוץ כאן.

הנחיות למדיטציה בשכיבה 45 דקות – להאזנה לחצו כאן.

מדיטציית ויפאסנה בנושא שמחהלחצו כאן.

מדיטציה 'מעבר למותנה' – לחצו כאן.

מדיטציה על מודעות לחוויה לחצו כאן.

מדיטציית מטא (אהבה חברית) בשכיבה לחצו כאן.

מדיטציה על סליחה לחצו כאן.

מדיטציה על גוף ותחושות גופניות לחצו כאן.

מדיטציית מטא, חמלה וקבלה – 30 דקות – לחצו כאן.